Zarząd

 

 

Skład Zarządu

Prezes Zarządu - Daniel Wilk

Wiceprezes Zarządu - Aleksandra Kozik

Wiceprezes Zarządu - Janusz Kozak

 

Skład Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący - mgr Robert Ramz

Członek Komisji - Alicja Pawlik

Członek Komisji - mgr Paweł Krzyżowski